Makine Revizyonu

Patentli ürünümüz olan "Kapı Güvenlik Tertibatı"nın 3 temel faydası bulunmaktadır:

  • Giyotin kapılarda halat kopması durumunda oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçilmesi,
  • Mal emniyetinin sağlanamaması ile oluşabilecek zaman, maliyet, iş gücü gibi durumların önüne geçilmesi,
  • İş güvenliğini arttırmanın ötesinde özellikle fabrika gibi alanlarda iş akışının bozulmamasının sağlaması.