Akustik Ölçüm

Gürültü kontrolü çalışmalarında TS, EN, IEC ve ISO standartları doğrultusunda gürültü kaynağı etrafında belirlenen aralıklarla ses ölçümü yapılır. Yapılan ölçümler doğrultusunda makinanın ve/veya ortamın gürültü haritası çıkartılarak toplam ses yükü hesaplanır.

Bünyemizde bulunan class 1 tip el analizörü ve akustik kamera ile yapmış olduğumuz 1/1 ve 1/3 oktav bandındaki ölçümlerde ses kaçak noktaları kesin olarak tespit edilmekte ve garantili çözüm önerileri sunulmaktadır.

Donanım altyapımızda bulunan empedans tüpü ile malzemelerin:

  • ISO 10524-2, ASTM E1050 standartlarına uygun olarak “ses yutum katsayısı”,
  • ASTM E2611 standardına uygun olarak “ses iletim kaybı” testlerini gerçekleştirmekteyiz.