Dış Mekan Klima Sistemleri

İklimlendirme sistemleri tüm frekanslarda eşit düzey gösteren beyaz gürültüye (white noise) benzerlik göstererek uğultu benzeri bir gürültü oluşturmaktadır. Havalandırma sistemlerinin çevresinde, uygun gürültü emici malzemeleri kullanılarak havalandırma sisteminden kaynaklı seslerin bina içerisine ve çevresindeki binalara olumsuz yönde etkisi önlenmektedir. Malzeme seçiminde önemli husus, geniş spektrum bandında etkili olan malzemenin kullanılarak gürültünün tamamının engellenmemesidir. PechoM olarak havalandırma sistemlerine özgü olarak geliştirdiğimiz yüksek performanslı malzemeler ile çok düşük ses seviyelerine ulaşabilmekteyiz.

   Teknik Dökümanlar
   Gürültü Kontrol Öngörüsü (v8.0.12)
   PechoM Malzeme Akustik Raporu