Gürültü Maruziyet Değerleri ve Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

Ülkemizde ve dünyada çalışma alanlarında en sık maruz kalınan fiziksel etmenlerden biri gürültüdür. Gürültünün kulak ve dolaşım sistemi üzerindeki fiziksel etkilerinin yanı sıra ruh sağlığı ve konsantrasyon gibi psikolojik etkileri de mevcuttur.

2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca resmi gazetede yayınlanan son yönetmeliğe göre endüstriyel tesislerde gürültü maruziyet seviyesi 80 ila 85 dB(A) aralığında olmalıdır. Gürültü maruziyet değerinin 85 dB(A) üzerinde olması halinde kişisel kulak koruyucuların kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Bu duruma uyulmaması halinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Yönetmeliğin tamamı: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130728-11.htm

Haberler

Tüm Haberler