Gürültü Bariyeri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu doğrultusunda üretim hatları içerisinde bulunan personelin yüksek gürültü seviyesine maksimum maruz kalma süreleri günlük olarak belirlenmiştir. Çalışma ortamındaki gürültü hem çalışanların iş verimini düşürmekte hem de olası meslek hastalıklarını ortaya çıkarmaktadır. Şirketimiz bu alanda üç ana başlıkta hizmet vermektedir.

  • Gürültü haritası oluşturulması; fabrika içerisinde gürültü ölçümleri yaparak frekans bazlı gürültü haritasının oluşturulması,

  • Fabrika yerleşiminin belirlenmesi; her makinanın kendine özgü gürültü seviyesi ve karakteristiği vardır. Bünyemizde bulunan akustik modelleme ve analiz yazılımları ile ortam gürültü seviyesi minimum olacak şekilde layout oluşturmaktayız. Böylece ortam gürültü seviyesi yasal sınırlar içerisinde kalmaktadır.

  • Gürültü seviyesi yüksek makinaların PechoM markasına özel yöntemlerle sessizleştirilmesidir.

  • Üretim alanı sessizleştirilmesi; Üretim alanı içindeki gürültü seviyesi yüksek makinaların PechoM markasına özel yöntemlerle sessizleştirilmesidir. Gürültü kontrolü çalışmalarını gerçekleştirirken makinanın verimliliğini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde makinaya özgü çözümler üretmekteyiz.
   Teknik Dökümanlar
   Sound Insulation Prediction (v8.0.12)
   PechoM Malzeme Akustik Raporu

Haberler

Tüm Haberler