Ses Emici Panel

Özellikle açık ofis ortamlarında ofis duvarlarında herhangi bir akustik önlem alınmamasından dolayı iç ortamda yankı oluşmaktadır. Bu durum ofis çalışanlarının konsantrasyonunu olumsuz yönde etkileyip verimini düşürmektedir.

Bu doğrultuda geliştirmiş olduğumuz “Ses Emici Panel” yüksek ses yutum katsayısına sahip olup yankıyı minimize etmeyi sağlamaktadır.

Ofis mimarisine bağlı olarak akustik analizler neticesinde panellerin yerleri tespit edilmektedir. Böylelikle ortamdaki yankılanma süresi minimize edilmektedir.

   Teknik Dökümanlar
   Sound Insulation Prediction (v8.0.12)
   PechoM Malzeme Akustik Raporu

Haberler

Tüm Haberler